De Mond Niet Vergeten!

‘De Mond Niet Vergeten!’ is een multidisciplinair project om de mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te verbeteren. Er is helder en attractief voorlichtings- en scholingsmateriaal ontwikkeld voor alle betrokkenen (de oudere zelf, mantelzorger, thuiszorg, huisarts, casemanager dementie en mondzorgprofessional). Hierin is niet alleen aandacht voor het belang van goede mondverzorging en de technische aspecten ervan, maar ook voor de emotionele aspecten. Hoe kun je hulp bij de dagelijkse mondverzorging plezierig laten verlopen, bijvoorbeeld.

Daarnaast is er een instrument waarmee de huisarts (of prakijktondersteuner), casemanager en thuiszorg de mondgezondheid en de zorgbehoefte van hun kwetsbare oudere cliënten/patiënten kunnen screenen en zij makkelijk kunnen doorverwijzen. Voor mondzorgprofessionals wordt er een digitaal instrument voor individuele poetskaarten ontwikkeld, waarmee zij de gebitstoestand en de individuele poetsinstructies van patiënten in kaart kunnen brengen en uitprinten.

Deze instrumenten worden op dit moment uitgetest in drie pilots in de regio’s Amsterdam Banne Buiksloot, Rotterdam Feijenoord en gemeente Hardenberg.

Neem een kijkje op de site voor handige tips www.demondnietvergeten.nl