Missie

Iedereen heeft recht op goede mondzorg gedurende het hele leven. Wij blijven zorg dragen voor een adequate mondgezondheid, ook als iemand zorgafhankelijk wordt en de praktijk misschien niet meer kan bezoeken. Wij verliezen ouderen niet uit het oog.

Na alle medische, psychische en sociale factoren in kaart te hebben gebracht, stellen wij samen met de patiënt een mondzorgplan op. Zowel de behandelingen in de mondzorgpraktijk als de dagelijkse mondverzorging  krijgen aandacht. Wij houden rekening met de wensen van de oudere en diens omgeving bij het opstellen van een mondzorgplan.

Kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen zijn vaak jaren niet bij de tandarts geweest. Wij tonen begrip voor die situatie. Stap voor stap werken wij met de oudere en diens omgeving aan een betere mondgezondheid.

 

Relatie met algemene gezondheid

Pijn in de mond kan aanleiding geven tot ondervoeding en delier, een toestand van verwardheid (in dit geval ten gevolge van voedingsdeficiënties). Een slechte mondgezondheid gaat gepaard met een verhoogd risico op longontsteking, hart- en vaatziekten en een slecht instelbare bloedsuikerspiegel bij suikerziekte. Bovendien kan het goed blijven kauwen bijdragen aan een minder snelle achteruitgang van het denkvermogen en geheugen.

 

Achtergrond, ontwikkelingen mondgezondheid en mondzorg

Door verbeteringen in preventieve en curatieve mondzorg is het aantal ouderen dat tot op hoge leeftijd (een deel van) zijn natuurlijke gebit behoudt sterk toegenomen. Voorspeld wordt dat in 2030 nog slechts 8% van de Nederlandse bevolking een volledige gebitsprothese zal dragen (CBS, 2013). Frequent wordt gekozen voor de toepassing van orale implantaten en geavanceerde uitneembare en/of vaste prothetische constructies. Met deze ontwikkeling zal de vraag naar (professionele) mondzorg toenemen.

 

Overleg met andere medisch disciplines

De samenwerking met de Zonnehuisgroep verloopt al jaren goed en prettig. Om voor kwetsbare en geriatrische ouderen goed bereikbaar te zijn, is de praktijk gevestigd in de hoofdlocatie van Zonnehuisgroep Amstelland (naast het ziekenhuis Amstelland). Door praktijk te houden in het verpleeghuis is multidisciplinair overleg voor cliënten van de Zonnehuisgroep eenvoudig te realiseren. Ook voor cliënten die niet binnen de Zonnehuisgroep wonen, nemen wij indien nodig contact op met de betreffende zorgprofessionals voor overleg.

 

Bereikbaarheid en faciliteiten

Er kan voor de deur (gratis) geparkeerd worden. Het gebouw en daarmee ook de praktijk is goed toegankelijk voor rolstoelafhankelijke ouderen. Wij beschikken over een tillift om ouderen eventueel vanuit hun rolstoel in de behandelstoel te helpen. Wanneer een oudere in een kantelrolstoel zit, kunnen wij de behandelstoel verplaatsen, waardoor de oudere in zijn eigen kantelrolstoel behandeld kan worden.