Klachten

Klachten

Wij horen het graag als u tevreden bent over uw behandeling, maar ook als u andere verwachtingen had van onze dienstverlening. Mocht u van mening zijn dat u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent, dan willen wij graag in een persoonlijk gesprek een oplossing met u zoeken.

 

Als er vervolgens geen (bevredigende) oplossing gevonden wordt, kunt u per brief een klacht indienen bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Hier leest u meer over hoe u kunt handelen in het geval van klachten.